interview – 19/2/2019

Artificiële intelligentie biedt ongelooflijk veel voordelen, maar stelt ons ook voor een aantal uitdagingen. Enkele van de hot topics zijn “Trustworthy AI”, “Explainable AI” en “Fairness”. Wat wordt hiermee bedoeld?

Wouter: “Daarvoor moeten we kijken naar het verschil tussen AI en klassieke programma’s. Een klassiek programma komt tot stand door een groep experten die nadenken over een bepaald probleem en regels definiëren aan het programma om dit op te lossen. Bij een AI-systeem daarentegen worden er geen of weinig regels vastgelegd. Het systeem schrijft zelf een programma, gebruikmakend van voorbeelden die eraan gegeven worden. Daarmee gaat het systeem tussen bepaalde parameters zeer complexe correlaties maken, vaak zo complex dat wij er als mens moeilijk aan uit kunnen. We zitten dus met een artificiële intelligentie die beslissingen aanbeveelt of neemt, op basis van informatie die mensen moeilijk kunnen bevatten.

lees verder op de site van Agoria